Akcija u staračkome domu 2: Preko - Ugljan

U staračkom domu u Preku na otoku Ugljanu uređivali smo dvorište.

Share This