Starački dom Crno

Družili smo se s korisnicima staračkog doma u Crnom. Naš Marin pokušao je barbu pratiti gitarom, no bezuspješno.

Share This