U staračkome domu

U staračkom domu animirati smo svetu misu i družili smo se s korisnicima.

Share This