Udruga "Svjetlo"

U udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom i autizmom, Svjetlo, imali smo kreativnu radionicu. Izrađivali smo božićne ukrase koji će se prodavati u božićno vrijeme.

Share This