Udruga za autizam u Zadru

U udruzi za autizam u Zadru očistili smo njihovu prostoriju u kojoj boravi velik broj autistične djece s ovoga područja.

Share This